PARTNERI

DOTÁCIE

Srdečne ďakujeme našim trom poskytovateľom dotácií, bez ktorých by sa naše projekty nedali zrealizovať:

 
Bratislavský samosprávny kraj
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

MATERIALNI PARTNERI:

Metodické a Partnerské asociácie: