KTO SME?

Slovenská slacklinová asociácia, o. z.

KTO SME A AKé Sú NAšE CIELE

Slovenská slacklinová asociácia, o. z. združuje priaznivcov slacklinu na Slovensku, zastupuje ich pri jednaní s úradmi, participuje na projektoch a robí rôzne typy podujatí, workshopy, lanovky pre deti-zipline, letné tábory, firemné akcie a prezentuje slackline na verejných kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.

Na rok 2022 sme získali finančné prostriedky na slacklinový materiál z dotácii na šport z troch mestských častí.

Snažíme sa teda zabezpečiť rozvoj tohto športu, aby ho mohla prevádzkovať široká verejnosť a v tejto súvislosti rokujeme so štátnou správou, orgánmi ochrany prírody, ale aj zahraničnými partnermi.

Sme mladá a dynamická asociácia, ktorá prvýkrát združuje milovníkov slacklinu na Slovensku. Doposiaľ to boli iba jednotlivci, ktorí sa stretávali a trénovali asi od roku 2009, no bez akéhokoľvek zastrešenia.

HISTÓRIA SLACKLINU NA SLOVENSKU

Myšlienka združenie sa začala v roku 2020 a oficiálna evidencia stanov, teda registrácia OZ na Ministerstve vnútra SR nastala v októbri 2021. Prípravný výbor bol v zložení Ľubomír Varga, Oliver Bóna a Samuel Hraško. Ivo Capko a Martina Valovičová sa taktiež podieľali na prvotných prípravách a komunikácií. 

Jednými z priekopníkov slacklinu na Slovensku boli určite bratia Sedlákovci, ktorí začali dokonca distribuovať značku Gibbon. Slackline avšak ani doteraz neprerazil medzi širokú verejnosť a zostal iba pri jednotlivcoch a malých skupinkách, ktorí sa snažili stretávať, trénovať a niektorí aj vymýšľať nové projekty. Komunita preto nie je veľká a navyše v zime vždy niekto z komunity odíde a na jar niekto nový príde. Preto nevieme ani povedať, koľko presne ľudí robí slackline, no smelý odhad hovorí o stovkách slacklinerov, ktorí pravidelne trénujú v letných mesiacoch na Slovensku. Highlinerov je iba niekoľko desiatok.

V lete pociťujem väčší záujem o slackline, najmä vo väčších slovenských mestách v parkoch, kde je aj širšia verejnosť. Napríklad v Bratislave sme si zvykli chodiť na lajny každú stredu po práci do Sadu Janka Kráľa a stretávali sme sa vždy vo väčšej skupinke, od krátkej lajny, až po 150 metrovú.

Menšia skupiny slacklinerov sa posúvajú aj ďalej a trénujú aj kráľovskú disciplínu midline/highline.

 

Popri parkoch v mestách sa na lajny chodí do slovenských hôr a údolí, napríklad do Malých Karpát severne od Bratislavy, do Súľova, do Manína, do Demänovskej doliny alebo do Tatier.

 

Na Slovensku sa slacklineri spájajú najmä caz Facebook:

 

Bratislavská skupiny

https://www.facebook.com/groups/BratislavaSlackline

Celoslovenská skupina Slackline SK kedy a kde

https://www.facebook.com/groups/slacklineSK 

Facebook našej asociácie

https://www.facebook.com/slacklineslovakia/ 

Košická skupina

https://www.facebook.com/groups/134202573287968 

Prečo sa stať naším členom?

Ak chceš podporiť slacklinovú komunitu na Slovensku, prípravu prednášok, realizáciu rôznych projektov, ak chceš podporiť mládež a slackline na školách, ale aj svoje mesto v ktorom sa môže slackline trénovať, tak neváhaj a staň sa naším členom.
Na výber máš z dvoch možností:

1. riadny člen – má možnosť zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, voliť a byť volení do funkcii a získať plný servis služieb.

2. pridružený člen – člen bez práv zúčasťňovať sa na valnom zdromaždení a voliť či byť volený.

Aké sú naše hodnoty?

Hodnoty nášho združenia sú spoločne strávený čas pri športe, ktorý sa rozvíja vo všetkých rôznych disciplínach. Hodnoty ochrany prírody a zdravia človeka sa snažíme propagovať v celej komunite. V našom športe nejde o to, kto bude lepší, ale kto ako vníma vzťah k slacklinu a prírode. Náš cieľ je vzájomné povzbudenie sa a rozvíjanie osobnej cieľavedomosti, pretože slackline je krásny kolektívno-individuálny šport.