Prispejte 2% z dane na športové aktivity

Ako občianske združenie sa snažíme každý deň, kúsok po kúsku, rozvíjať rôzne športové aktivity spojené so slacklinom, lezením, pohybom na horách, či športovaním v parkoch. Podpora verejnosti a partnerov v oblasti športu je pre nás preto nesmierne dôležitá. Podporiť športovanie detí a mládeže ale aj dospelých môžete aj prostredníctvom 2%, respektíve aj 3% z daní, ktoré by inak išli štátu.

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Právnická osoba

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

 

Údaje o nás:

IČO: 54 148 359
Obchodné meno: Slovenská slacklinová asociácia, o. z. 

Sídlo: Gabčíkova 427/6, 84105 Bratislava – Karlova Ves

Bankový účet: SK3983300000002002067654, Fio banka a.s

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu.

Tlačivo na stiahnutie s našimi údajmi 2 percenta tlačivo pre darcov
.

 

Ako darovať 3 % z dane:

V prípade, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre naše občianske združenie akoukoľvek formou, viete nám darovať aj 3 % z daní. K tomu potrebujeme, aby ste vypísali Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti. 

Prosím napíšte nám mail a my Vám ho obratom vystavíme:

info@slacklineslovakia.sk

tel: 0940552837.

Ďakujeme pekne za Vašu vernosť a tešíme sa na spoločné aktivity.

Váš tím Slovenskej slacklinovej asociácie, o.z.

Leave a Comment

Your email address will not be published.