World circus day 2022

Svetový deň cirkusu 2022, ktorý organizovali naši milí kolegovia zo školy nového cirkusu a združenia cirkusových artistov Cirkuskus, sa konal v dňoch 8.-10. apríla 2022 v Kamel klube – Karloveskom centre kultúry ako aj pred jeho budovou. Víkend plný cirkusových predstavení, workshopov a programu pre deti prilákal mnoho divákov a to napriek nepriaznivému počasiu.

Slackline bol na programe v sobotu, robili sme viacero zaujímavých workshopov ako aj úžasnú lanovku pre deti, ktorá bola vyťažená od rána do večera. Zabezpečili sme si cirkusantské kostýmy, chodili sme na rukách, na sude, na konopnom lane, na miniatúrnom bicykli ale aj na našich klasických slacklinových popruhoch.

 

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju a MČ Bratislava-Karlova Ves za podporu pri nákupe slacklinového materiálu v rámci dotácie pre šport na rok 2022.

Leave a Comment

Your email address will not be published.